Běžící text (Kapitola 9.) Ahoj bla
Běžící text (Kapitola 9.) Vítejte na stránkách :)

Zdroj: http://k.bultas.sweb.cz/uhtml/ht09.html

barvy: http://www.seddma.wz.cz/

Zdroj: http://gify.jahho.cz/?lang=cz 

Jak vložit

 

Ostatní > miniaplikace > youtube  

Přes html

Web - aktuality

Starověká astronomie

Historie astronomie sahá do doby před více než 6 000 lety a představuje tak nejstarší odbor. Snad každá kultura napříč dějinami zkoumala Slunce, Měsíc a hvězdy a sledovala, jak se tato nebeská tělesa pohybují po obloze. Pozorování oblohy člověkem odráží jeho přirozenou zvídavost a úžas nad...

Pozorování dalekohledem (poz. dalekohledem)

Dalekohledy představují základní astronomické přístroje, umělé oči schopné zachytit a soustředit podstatně více světla, než dokáže lidské oko, přiblížit slabé objekty, jež jsou za hranicí lidského vnímaní. Mají různé podoby. Ty nejjednodušší vznikly z dalekohledů používaných před čtyřmi sty...

Pozorování triedrem

Pro většinu astronomů – začátečníků je nejužitečnější pomůckou triedr. Triedr se snadno používá a navíc oproti dalekohledům nepřevrací obraz. Můžeme jím pozorovat množství fascinujících astronomických objektů. Více naleznete zde

Pozorování prostým okem

K pochopení základů astronomie nejsou potřeba složitá optická zařízení, vždyť naši předkové pozorovali bez přístrojů tisíce let. Pokud je dnešní pozorovatel vybaven základními znalostmi z astronomie a třeba jen jednoduchým zařízením, může docela dobře vyhledávat souhvězdí, pozorovat jasné...

Světla na obloze

Světla na obloze mohou být způsobena i jinými úkazy, než jsou hvězdy, galaxie, mlhoviny nebo objekty sluneční soustavy. Většinou jde o procesy přímo nebo nepřímo spojené se Sluncem, v některých případech jde ale o čistě pozemské projevy. Amatérští astronomové musí tyto zdroje nočních světel...

Pohyby a seskupení hvězd

I když se hvězdy zdají být na nebeské sféře nehybné, ve skutečnosti se velice pomalu pohybují. Tento pohyb se skládá ze dvou částí: nepatrného ročního pohybu hvězdy po elipse, který nazýváme paralexou, a neustálého přímočarého pohybu, který nazýváme vlastní pohyb. Pro vedení záznamů o pohybech...

Pohyb planet

Planety sluneční soustavy jsou ke Slunci mnohem blíž, než jsou hvězdy, a proto se na pozadí hvězd pohybují. Jejich nebeský pohyb je ovlivněn pohybem Země kolem Slunce, který neustále mění zorný úhel pozorovatele. Planety bližší k Zemi se po nebeské sféře přesouvají rychleji než vzdálenější...

Nebeské cykly

Nebeské události pozorované ze Země jsou určeny pohybem Země, Měsíce a Slunce. Periody jejich pohybu nám poskytují základní jednotky pro měření času. Den, měsíc, rok. Tyto pohyby způsobují zdánlivý denní pohyb všech nebeských těles na obloze, roční zdánlivý pohyb Slunce a měsíční cyklus lunárních...

Nebeská sféra

Po staletí již lidé vědí, že hvězdy jsou v různých vzdálenostech od Země. Pokud ale sledujeme pohyby hvězd na obloze, je výhodné si představovat, že jsou připevněny na vnitřku pomyslné báně obklopující Zemi. Tato myšlená sféra pomáhá astronomům pochopit i změny poloh těles v průběhu noci...

Osud vesmíru

Ačkoli je v principu možné, že vesmír bude existovat věčně, dnešní struktury, jako planety, hvězdy a galaxie, zcela jistě ne. Jedna z možných variant je, že ve velmi vzdálené budoucnosti se galaxie spolu s dalšími objekty rozplynou a postupně a velmi dlouho se budou přibližovat...
1 | 2 | 3 >>

Vesmír - otázky

Jak se jmenuje čínská stanice?

Přepisuje se čínská kosmická stanice „Nebeský palác“ Tiangong, nebo Tchin-kung? A co „Božská loď“: je správně Shnezhou, nebo Šen-čou? Odpověď není jednoduchá. Pro přepis do latinky existuje mezinárodní standart ISO nazvaný hanyupinyin, podle nějž se správně píše Tiangong a Shenzhou. Jenže v češtině...

Komu patří vesmír?

Rozvoj raketové techniky a elektroniky po druhé světové válce umožnil lidstvu zahájit přímý výzkum a využívání vesmíru. Hnacím motorem vývoje byla rivalita mezi dvěma velmocemi, a proto jejich hlavní představitelé chtěli zabránit tomu, aby se studená válka změnila v ,,horkou“. A to na půdě...

Najdeme ochranu před Sluncem?

Sluneční aktivita prostřednictvím výronů hmoty do koróny spojovanými slunečními erupcemi významně ovlivňuje mnohé technologie, bez nichž si život dokážeme představit jen obtížně. Poslední extrémní erupce byla zaznamenána před více než 160 lety. Můžeme se bránit?   Bylo těsně před polednem,...

Byl to opravdu Buran?

Slovo Buran pochází z turecké jazykové rodiny (ale tradičně se používá v Rusku). Ve střední Asii označuje studený vítr přicházející náhle ze severovýchodu, který svou intenzitou zvedá sníh ze země (nejde tedy o ,,sněhovou bouři“, jak je název Buran často nepřesně překládán – i když se asi...

Kdy budeme jezdit na Venuši na výlet?

Odpověď na otázku, o níž již v 70. letech minulého století zpívala kapela Katapult, zní: Pravděpodobně nikdy! Venuše je velmi nepříjemná planeta a pobyt na povrchu je složitý i pro automaty, natož pak pro lidskou posádku. Navíc má značnou gravitaci, což by prodražovalo jakýkoliv, byť i...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rady a tipy

Souhvězdí Vozky

Jak najdete souhvězdí Vozky Podívejte se k jihu a silně zakloňte hlavu, takže budete hledět k zenitu, bodu nad vaší hlavou. Zhruba na šířky ruky napravo od zenitu najdete jasnou, žlutavou hvězdu Kapellu. To je hlavní hvězda Vozky. Pod Kapellou tvoří čtyři další dobře viditelné hvězdy...

Souhvězdí Velkého psa

Jak najdete souhvězdí Velkého psa Podívejte se na jih k obzoru. Asi na tři šířky ruky nad ním najdete trojici hvězd Orionova pásu, stoupající šikmo k zenitu. Prodlužte tuto nakloněnou linii doleva dolů, směrem k horizontu. Zhruba na půl druhé šířky ruky nad obzorem narazíte...

Souhvězdí Orionu

Jak najdete souhvězdí Orionu Podívejte se k jihu nad obzor. Ve výšce zhruba na tři šířky ruky spatříte trojici nápadných hvězd uspořádaných do vzestupné řady. Ty tvoří Orionův pás. Když váš pohled vystoupá od Orionova pásu asi na šířku ruky nahoru, uvidíte levé i pravé rameno Orionu. Jasně...

Souhvězdí Býka

Jak najdete souhvězdí Býka Obraťte se k jihu. Asi na tři šířky ruky nad obzorem spatříte vzestupnou linii tří nápadných hvězd. To je pás známého souhvězdí Orion. Sledujte tuto linii asi na dvě šířky ruky vzhůru a dojdete k jasné, červenavě zářící hvězdě. Je to Aldebaran, hlavní...

Období zimy

Na zimní obloze je jasných hvězd jak naseto: šest z nich tvoří zimní šestiúhelník, jakýsi obrovský hvězdný náhrdelník, rozprostírající se na nebi od horizontu až skoro k zenitu. Daleko nahoře září jako nejvyšší bod jasná žlutavá Kapella, hlavní hvězda souhvězdí Vozky. Asi na tři šířky...

Souhvězdí Berana

Jak najdete souhvězdí Berana Podívejte se na jih, na střední část oblohy. Necelé dvě šířky ruky pod Andromedou najdete čtyři nepříliš jasné hvězdy, jejichž spojnice tvoří mírný oblouk o délce o málo kratší, než je šířka ruky. Ukazují přibližně k jižnímu obzoru. To je souhvězdí Berana Čtyři...

Souhvězdí Persea

Jak najdete souhvězdí Persea Zadívejte se vysoko na jižní oblohu. Najděte řetěz hvězd souhvězdí Andromedy. Řetěz hvězd Andromedy, vycházející od Pegasova čtverce, prodlužte v duchu ještě jednou kolem zenitu, až najdete jasnou Kapellu, hlavní hvězdu souhvězdí Vozky. Na půl cesty mezi...

Souhvězdí Andromedy

Jak najdete souhvězdí Andromedy Podívejte se k jihu a soustřeďte se na střední část oblohy. Nyní se pootočte trochu doprava, tedy západněji, a vyhledejte Pegasův čtverec. Z levého horního vrcholu Pegasova čtverce vybíhá doleva nahoru oblouk hvězd dlouhý zhruba na tři šířky ruky. To je...

Souhvězdí Pegasa

Jak najdete souhvězdí Pegasa Podívejte se k jihu do střední výšky na obloze. Asi na dvě šířky ruky od zenitu najdete rozsáhlý čtverec hvězd. Je asi na půl druhé šířky ruky vysoký a široký. Je to Pegasův čtverec – přední část těla okřídleného koně obráceného hlavou dolů. Z pravého...

Souhvězdí Kassiopeie

Jak najdete souhvězdí Kassiopeie Obraťte se k severu, zakloňte hlavu co nejvíce dozadu a podívejte se vysoko nad sebe. Jen na šířku ruky od zenitu najdete lehce rozpoznatelné souhvězdí Kassiopeia. Sestává z pěti jasných hvězd podoby ,,M“  nebo ,,W“, podle toho, jak je k vám...
1 | 2 | 3 | 4 >>